Poradci

Ing. Jiří Gawel
Zakladatel společnosti, kromě ekonomického poradenství, auditu a lektorství se zabývá daňovým poradenstvím. Od vzniku Komory daňových poradců v ní působí jako zkušební komisař, daňovým poradcem je od roku 1994. Ve společnosti se zabývá metodickým vedením daňového poradenství a řešením komplikovaných daňových případů a daňovou optimalizací.
E-mal: gawel@betabrno.cz
tel: +420 602 767 547

Ing. Vladimír Krejčí
Ve společnosti pracuje od roku 1999 na pozici daňového poradce, kterým je od roku 1998. Při poradenství využívá své bohaté zkušenosti získané touto dlouholetou praxi. Dokáže při svém poradenství rychle řešit i složité problémy. Je odborníkem na oblast daně z příjmů právnických osob a také na oblast spotřebních a ekologických daní. Své zkušenosti využívá také k lektorské činnosti převážně při přednáškách a seminářích u našich klientů či pro potřeby společnosti.
E-mail: vkrejci@betabrno.cz
tel: +420 725 571 525

Ing. Radim Dvořák
Ve společnosti pracuje od roku 2000, po získání zkušeností jako asistent daňového poradce a po vykonání zkoušky v KDP pracuje na pozici daňového poradce od roku 2003. Klienty je vyžadován pro své bohaté zkušenosti a uvážlivé rozhodování. Je odborníkem na daň z příjmů právnických osob. Zároveň v této oblasti působí jako externí pedagog na vysoké škole i jako lektor.
E-mai: dvorak@betabrno.cz
tel: +420 725 571 526

Ing. Ivana Langerová
Ve společnosti pracuje od roku 1996 na pozici daňového poradce, kterým je od roku 1996. Je špičkovou odbornicí na DPH. V době, kdy ještě pracovala u správce daně, byla jednou z osob, které se podílely na zavádění nové daňové soustavy v ČR v roce 1993. Dokáže vyřešit téměř každý problém v oblasti DPH. Kromě DPH je také ve společnosti odborníkem na Daňový řád. Její lektorská činnost je tak známá, že více se o ní zmiňovat, je nošení dříví do lesa.
E-mail: langerova@betabrno.cz
tel: +420 725 571 527
Zeptejte se Ing. Ivany Langerové na jakýkoliv dotaz z oblasti DPH prostřednictvím e-mailu. Více v sekci  AKTUALITY.

Eva Letevová, DiS.
Ve společnosti pracuje od roku 2000, po získání zkušenosti jako asistent daňového poradce a po vykonání zkoušky v KDP pracuje na pozici daňového poradce od roku 2003. Ve společnosti má na starosti oblast příjmů ze závislé činnosti a zaměstnávání obecně. Kromě toho se specializuje také na daňový audit, ať již samostatně, nebo v rámci due diligence.
E-mail
letevova@betabrno.cz
tel: +420 725 571 535