Aktuality Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2019 - PLNĚ OBSAZENO
25. 9. 2018

Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2019 - PLNĚ OBSAZENO

Pozvánka na seminář: DPH V ROCE 2019

DATUM:   pondělí 10. 12. 2018 v čase 9:00 - 14:00
LEKTOR:   Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
CENA:   1.500,- Kč vč. DPH
MÍSTO:   hotel Prometheus, Hudcova 78
OBSAH:

DPH v roce 2019

Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2019 (navrženo je např. vracení DPH z nedobytných pohledávek, nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů), zmíněny budou i plánované změny v rámci EU v nejbližších letech, kde má být např. stávající systém osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno pouze v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel. Pouze v případě, že dodavatel i pořizovatel budou tzv. certifikovanou osobou povinnou k dani, bude uplatňován přenos daňové povinnosti a daň přizná pořizovatel.

Dále se bude seminář zabývat změnami zákona o DPH v roce 2018 a na praktické zkušenosti s některými změnami zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ:

- zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)

- pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ – sankční povaha zdanění

- nová úprava mank a škod - vyrovnání a úprava uplatněného odpočtu                                                                

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI:
MÍSTO KONÁNÍ: hotel Prometheus, Hudcova 78, Brno, doprava MHD možná linkami TRAM č. 1 zastávka Hudcova nebo č. 12 zastávka Technologický park nebo BUS č. 41, 42, 53, 70 a 72 https://mapy.cz/zakladni?x=16.5836912&y=49.2335594&z=17&source=firm&id=187859   
PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ: prostřednictvím formuláře (níže odkaz), nebo elektronicky na adrese gawelschool@betabrno.cz nebo telefonicky na mobilu 602 731 690.
ZPŮSOB ÚHRADY: hotově při prezenci v den semináře nebo
předem převodem na účet ČSOB č.ú. 153296535/0300 + VS 1012 (do zprávy pro příjemce uveďte název společnosti/příjmení osoby, která provádí úhradu). Platba předem na základě zde uvedených podkladů k platbě. Faktura je předána v den semináře.
CENA SEMINÁŘE ZAHRNUJE: materiál ke školení a občerstvení během semináře (0,3 l voda, bageta, káva).

Za společnost GAWEL SCHOOL, v.o.s. se na Vás těší Eva Letevová, koordinátorka vzdělávání v součinnosti s odbornými lektory.