Aktuality Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2018
2. 10. 2017

Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2018

Pozvánka na seminář: DPH V ROCE 2018

DATUM:   středa 13. 12. 2017 v čase 9:00 - 14:00
LEKTOR:   Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
CENA:   1.500,- Kč vč. DPH
MÍSTO:   hotel Prometheus, Hudcova 78
OBSAH:

 

DPH V ROCE 2018

Seminář se bude zabývat změnami zákona o DPH od ledna 2018 podle aktuálního legislativního stavu. Mělo by např. dojít ke změnám v oblasti kontrolního hlášení v reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15 ze dne 6.12.2016.

Dále bude seminář zaměřen na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ:

- zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)

- upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU

- pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ – sankční povaha zdanění

- nová úprava mank a škod

- rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

- ručení za daň

 

- institut nespolehlivé osoby

 

 

                                                      

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI:
MÍSTO KONÁNÍ: hotel Prometheus, Hudcova 78, Brno, doprava MHD možná linkami TRAM č. 1 zastávka Hudcova nebo č. 12 zastávka Technologický park nebo BUS č. 41, 42, 53, 70 a 72 https://mapy.cz/zakladni?x=16.5836912&y=49.2335594&z=17&source=firm&id=187859   
PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ: prostřednictvím formuláře (níže odkaz), nebo elektronicky na adrese gawelschool@betabrno.cz nebo telefonicky na mobilu 602 731 690.
ZPŮSOB ÚHRADY: hotově při prezenci v den semináře nebo
předem převodem na účet ČSOB č.ú. 153296535/0300 + VS 1312 (do zprávy pro příjemce uveďte název společnosti/příjmení osoby, která provádí úhradu). Platba předem na základě zde uvedených podkladů k platbě. Faktura je předána v den semináře.
CENA SEMINÁŘE ZAHRNUJE: materiál ke školení a občerstvení během semináře (0,3 l minerálka, bageta, káva).

Za společnost GAWEL SCHOOL, v.o.s. se na Vás těší Eva Letevová, koordinátorka vzdělávání v součinnosti s odbornými lektory.