Aktuality

Aktuality

Aktuální informace k přenesení daňové povinnosti na DPH

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s ČSÚ aktuální informace k zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 a 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH.

Změny v živnostenském podnikání

Novela, která přináší změny v zákoně o živnostenském podnikání, začala platit od 30. června 2012. V souvislosti s ní došlo i k rozšíření služeb živnostenského úřadu jako centrálního registračního místa.

Změny v dani z převodu nemovitosti

Nová úprava vyplývá zejména z nového pojetí nemovitostí v občanském právu, které začne platit od 1.1.2014, a z plánovaného začlenění daně darovací a daně dědické do daně z příjmů.

Nerealizované kurzové rozdíly

Nejvyšší správní soud rozhodl - přestože se nerealizované kurzové zisky podle účetních metod zahrnují do výsledku hospodaření, z hlediska daně z příjmů se nejedná o zdanitelný příjem.

Připravované novelizace daňových a pojistných zákonů od roku 2013

Ministerstvo financí připravuje změny v oblasti daně z příjmů, daně z příjmů fyzických osob, spotřební daně nebo pojistných zákonů. Část opatření by měla platit již od 2013, další jen pro období 2013 až 2015.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11