Aktuality

Aktuality

Aktuálně k institutu ručení

Vzhledem k novosti tohoto typu ručení nebudou správci daně vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku DPH, které vznikne do 30. 9. 2013.

RUČENÍ V DPH

Generální finanční ředitelství vydalo nový ucelený materiálem k ručení za nezaplacenou daň poskytovatele plnění.

Jak na placení pojistného na důchodové spoření od roku 2013

Od 1. ledna 2013 zavádí zákon o pojistném na důchodové spoření nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření. Správu pojistného budou vykonávat finanční úřady.

Změny v dani z přidané hodnoty od ledna 2013

Novela zákona kromě navýšení sazeb na 15 a 21% přináší především tzv. technické změny v oblasti uplatňování DPH. K nově zavedenému institutu nespolehlivého plátce zveřejnilo GFŘ detailnější metodické informace.

Krátce o povinnosti ohlásit plnění povinného podílu OZP

Poprvé od 15. února 2013 budou zaměstnavatelé povinni splnit svou povinnost zaměstnat povinný podíl OZP podle nového právního režimu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11