Aktuality

Aktuality

Novela zákona o veřejných zakázkách

Dubnová novela zákona s sebou přináší změny jako je snížení limitů veřejných zakázek, nový pojem významná veřejná zakázka nebo zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce.

Navržené změny DPH pro rok 2013

Návrh novely DPH pro rok 2013 obsahuje kromě zvýšení sazeb z 15% na 21% i povinnou elektronickou formu téměř pro všechna podání nebo zavedení institutu nespolehlivého plátce.

Aktuální příručky ČSSZ pro rok 2012

Aktuální příručky zveřejněné Českou správou sociálního zabezpečení poradí v oblastech starobních důchodů, OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení a dávek nemocenského pojištění.

„Švarc systém“ nebo závislá činnost?

Při posuzování jednotlivých případů je třeba vycházet z toho, zda se v konkrétním případě jedná o závislou činnost, zda nese znaky závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, a nikoliv to, jakou právní skutečností byla tato činnost založena.

DPH - informace k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

K zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce u stavebních prací zveřejňilo GFŘ aktuální informace a nejčastější dotazy a odpovědi.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11