Aktuality Novela zákona o veřejných zakázkách
20. 4. 2012

Novela zákona o veřejných zakázkách

Od 1. dubna 2012 platí novela zákona o veřejných zakázkách, která přináší i následující změny:

1. Snížení limitů veřejných zakázek
- U veřejných zakázek se snižují limity na polovinu podle hodnoty plnění, tzn. že zadavatelé budou povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více.
- Od roku 2014 se ruší zvláštní limity pro stavební práce.
- Z 20 mil. Kč na polovinu se snižuje hranice i pro použití zjednodušeného podlimitního řízení.

2. Významná veřejná zakázka
- Tato nová kategorie v novele zákona přibyla a její hranice plnění je v případě státu nejméně 300 mil. Kč (50 mil. Kč v případě samospráv).
- Tyto zakázky bude u státu schvalovat vláda (vláda bude ustavovat hodnotící komisi a schvalovat odůvodnění zakázky), u samospráv zastupitelstvo.

3. Dále dojde ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavení práce. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky

4. Veřejní zadavatelé budou mít s několika výjimkami povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace:
• celou textovou část vč. textové části smlouvy od 500.000,- Kč
• skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku
• odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky
• odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10% nebo více než 5% u významné veřejné zakázky.

5. K náhradnímu doložení referenčních dodávek a služeb nebude nově dodavatelům stačit čestné prohlášení, ale budou muset předložit smlouvu a doklad o uskutečnění plnění.

6. Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud má hodnotit méně než dvě nabídky.

7. Dodavatelé nemusí prokazovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady; namísto toho budou povinni předkládat čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti veřejnou zakázku splnit.

Zdroj: MMR ČR