Aktuality Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2017
9. 3. 2017

Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2017

Pozvánka na seminář: DPH V ROCE 2017

DATUM:   středa 17. 5. 2017 v čase 9:00 - 14:00
LEKTOR:   Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
CENA:   1.500,- Kč vč. DPH
MÍSTO:   hotel Prometheus, Hudcova 78
OBSAH:

 

DPH V ROCE 2017 – novela k 1.7.2017, příp. již k 1.6.2017

 

Seminář  bude  zaměřen  zejména  na  očekávané  změny  zákona o DPH od července 2017, příp. od června v návaznosti na datum zveřejnění ve Sbírce zákonů:

 

Dlouhodobý majetek – rozšíření definice

 

Nový přístup k leasingu

 

Zrušení   speciální   úpravy   pro   společnost  bez  právní subjektivity (dříve sdružení)

 

Upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU

 

Pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ – sankční povaha zdanění

 

Úprava  vzniku  povinnosti  přiznat  daň  nově, změny v DUZP, úprava poukázek

 

Změny v opravě základu a výše daně

 

Služby související s dovozem a s vývozem

 

Nová úprava mank a škod

 

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

 

Časový posun – nová pravidla

 

Ručení za daň

 

Nový institut nespolehlivé osoby

 

 

Zmíněn  bude  i  nález  Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15 ze dne 6.12.2016, který mění některá ustanovení týkající se kontrolního hlášení.

 

 

                                                      

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI:
MÍSTO KONÁNÍ: hotel Prometheus, Hudcova 78, Brno, doprava MHD možná linkami TRAM č. 1 zastávka Hudcova nebo č. 12 zastávka Technologický park nebo BUS č. 41, 42, 53, 70 a 72 https://mapy.cz/zakladni?x=16.5836912&y=49.2335594&z=17&source=firm&id=187859   
PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ: prostřednictvím formuláře (níže odkaz), nebo elektronicky na adrese gawelschool@betabrno.cz nebo telefonicky na mobilu 602 731 690.
ZPŮSOB ÚHRADY: hotově při prezenci v den semináře nebo
předem převodem na účet ČSOB č.ú. 153296535/0300 + VS 1705 (do zprávy pro příjemce uveďte název společnosti/příjmení osoby, která provádí úhradu). Platba předem na základě zde uvedených podkladů k platbě. Faktura je předána v den semináře.
CENA SEMINÁŘE ZAHRNUJE: materiál ke školení a občerstvení během semináře (0,3 l minerálka, bageta, káva).

Za společnost GAWEL SCHOOL, v.o.s. se na Vás těší Eva Letevová, koordinátorka vzdělávání v součinnosti s odbornými lektory.