Aktuality Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016
16. 1. 2017

Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

 

 

V roce 2016 společnost pokračovala v úspěšném fungování.

 

V odborné oblasti jsme pokračovali ve zvyšování odborných znalostí poradců a v aktivním zapojení poradců na práci na zakázkách.

 

V následujících letech společnost bude pokračovat v nastoupené cestě zvyšování znalostí.

Propojení skupiny společností BETA Brno, zahrnující společnosti BETA Brno, BETA Audit, BETA Produkt, Popularis a GAWEL SCHOOL, umožňuje poskytovat klientům komplexní službu od poradenství přes poskytování informací po coaching prostřednictvím vzdělávání.

 

 

2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 

Ovládající osobou společnosti BETA Brno, a.s. je společnost JG Assets, a.s.

Propojenými osobami jsou společnosti:

BETA Audit spol.s .r.o., BETA Produkt spol.s r.o., GAWEL SCHOOL v.o.s., JG Ideas spol.s r.o. a JG Reality spol. s r.o.

Společnost BETA Produkt zajišťuje servisní činnost pro ostatní společnosti, společnost GAWEL SCHOOL v.o.s. zajišťuje zpracování odborných informací pro ostatní společnosti a společnost JG Assets a.s. zajišťuje finanční servis pro ostatní společnosti skupiny.

Všechny činnosti jsou zajišťovány za běžných obchodních podmínek a nezpůsobují žádné ze zúčastněných společností újmu. 

 

 

3. Účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku a návrh na odměny správní rady

 

Účetní závěrka společnosti je zveřejněna v zákonem požadovaném rozsahu na www.justice.cz, návrh na rozdělení zisku a návrh na odměny správní rady jsou  uvedeny v pozvánce na VH.

 

 

 

 
   

 


V Brně dne 10. ledna 2017

 

 

 

Ing. Jiří Gawel

Statutární ředitel