Aktuality Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2017
19. 12. 2016

Seminář v Brně na téma: DPH v roce 2017

Pozvánka na seminář: DPH V ROCE 2017

DATUM:   pondělí 9. 1. 2017 v čase 9:00 - 14:00
LEKTOR:   Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
CENA:   1.500,- Kč vč. DPH
MÍSTO:   hotel Prometheus, Hudcova 78
OBSAH:

 

DPH V ROCE 2017
Přednášející  se  v úvodu semináře zmíní o změnách v průběhu roku 2016 (novela  DPH ve  vazbě na zavedení EET, novela navazující na změny celních předpisů, rozšíření tuzemského reverse charge 1.2. a 1.10.2016).  
Dále bude seminář zaměřen na očekávané změny zákona o DPH od dubna 2017 podle aktuálního legislativního stavu. 
Od dubna 2017 lze podle dosavadního návrhu očekávat změny např. v těchto oblastech: 
Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení)
Každý z členů bude svá přijatá a uskutečněná plnění vykazovat podle obecných pravidel. 
Povinnost odvést DPH z přijatých záloh
V návaznosti na rozsudky Evropského soudního dvora se doplňuje výčet údajů, které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v takovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečněním plnění.   
Vyrovnání odpočtu u mank např. na zásobách
Pokud byl uplatněn odpočet a následně došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, vzniká povinnost vrácení odpočtu, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl.   
Lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění
Pokud dojde k uskutečnění plnění u dlouhodobého majetku, které vede k jednorázové úpravě odpočtu daně, má se posunout lhůta pro úpravu na okamžik uskutečnění daného plnění.  
Rozšíření lokálního reverse-charge
Nově by měl být režim zaveden na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majetku.


 

                                                                                

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI:
MÍSTO KONÁNÍ: hotel Prometheus, Hudcova 78, Brno, doprava MHD možná linkami TRAM č. 1 zastávka Hudcova nebo č. 12 zastávka Technologický park nebo BUS č. 41, 42, 53, 70 a 72 https://mapy.cz/zakladni?x=16.5836912&y=49.2335594&z=17&source=firm&id=187859   
PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ: prostřednictvím formuláře (níže odkaz), nebo elektronicky na adrese gawelschool@betabrno.cz nebo telefonicky na mobilu 602 731 690.
ZPŮSOB ÚHRADY: hotově při prezenci v den semináře nebo
předem převodem na účet ČSOB č.ú. 153296535/0300 + VS 0901 (do zprávy pro příjemce uveďte název společnosti/příjmení osoby, která provádí úhradu). Platba předem na základě zde uvedených podkladů k platbě. Faktura je předána v den semináře.
CENA SEMINÁŘE ZAHRNUJE: materiál ke školení a občerstvení během semináře (0,3 l minerálka, bageta, káva).

Za společnost GAWEL SCHOOL, v.o.s. se na Vás těší Eva Letevová, koordinátorka vzdělávání v součinnosti s odbornými lektory.